GDPR

GDPR i D.E.T.

Som alle andre foreninger indsamler vi data på vores medlemmer, behandler det og opbevarer det. Som følge af lidt komplicerede regler herom vil vi oplyse, hvordan vi gør, således at I ved det og kan tage stilling til, om I fortsat vil acceptere det.

Da I blev meldt ind – og for nye, når I melder jer ind – så beder vi om jeres navn, postadresse, mail og telefonnummer. Disse oplysninger opbevarer vi til dels elektronisk hos kassereren og formanden og dertil i perioder fysisk, når der skal sendes balde ud. Vi bruger jeres data til at kommunikere med jer, herunder ved udsendelse af fælles mails med information om enkelt-begivenheder, hvilket kan være oplysninger om kurser I er tilmeldt eller indkaldelse/information med generalforsamlingen eller beskeder fra kassereren. Vi sender ikke nyhedsmails eller andre mails, som ikke har konkret relevans. Derfor er det ikke mange mails om året I får fra os.

Så længe I er medlemmer, opbevarer vi jeres data, og hvis I ikke ønsker jeres data opbevaret, kan vi ikke håndtere jeres medlemskab. Man kan altid tilbagekalde sit samtykke til, at vi indsamler, behandler og opbevarer de nævnte data, men så kan man ikke være medlem.

Dataansvarlig i foreningen er den til enhver tid værende kasserer, som opbevarer persondata som nævnt. Rettelse af oplysninger og sletning heraf sker ved henvendelse til kassereren, hvis oplysninger kan ses på indersiden af omslaget i bladet eller på foreningens hjemmeside, deneksperimenterendetekstilforening.dk. Spørgsmål om persondatabehandling og regler kan ske til næstformanden.

På hjemmesiden findes tillige vores eksterne persondatapolitik inklusive vejledning klager over behandling af persondata mm.

Fotos i D.E.T

Alle mennesker har jo ret til selv at bestemme, hvor deres fotos skal distribueres – det gælder selvfølgeligt også i D.E.T. I historien har foreningen benyttet fotos i Bladet, og dette både var og er fortsat lovligt. Derfor vil disse fotos stadig være tilgængelige i de eksisterende og historiske versioner af Bladet. Historiske versioner af Bladet vil være at finde på foreningens hjemmeside.

I nyere tid og fremadrettet har foreningen håndteret fotos således, at alle der deltager i kurser eller generalforsamlingen på stedet bliver bedt om samtykke til, at fotos, der bliver taget, kan benyttes i Bladet. Man er fri til at sige nej, og ingen bliver sure. For de, som samtykker, gælder, at vi i mindre omfang benytter fotos med personer i Bladet. De fleste fotos er dog uden.

Man kan altid tilbagekalde sit samtykke til benyttelse af person-fotos. Dvs. at findes der fotos på hjemmesiden, hvor man figurerer, kan man bede om, at det fjernes. Samtykke til benyttelse i Bladet, som er udnyttet – dvs. når et foto er kommet i bladet – kan det ikke tilbagekaldes mere.