Logo

Generalforsamling

Lørdag den 13. maj 2023

Dagens Program:

Kl. 11 -12: Generalforsamling
Kl. 12 -13: Frokost
Kl. 13 -16: Workshop med Rie Takeuchi Rolighed

Sted: Hjulbjergvej 19A, 8270 Højbjerg
Pris: Gratis. Frokost inkl. drikkevarer kr. 100, overføres til foreningens konto (1551 4010892) senest d. 29. april 2023.

 

Dagsorden for generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab for 2022 fremlægges
  4. Valg til bestyrelsen. På valg er: Inge-Lise (genopstiller), Dorte (genopstiller)
  5. Valg af suppleanter
  6. Valg af revisorer
  7. Indkomne forslag – skal sendes til formanden  senest d. 29. april 2023
  8. Eventuelt

Workshop

Med workshoppen vil vi lade Rie Takeuchi Rolighed udfordre os med hendes japanske færdigheder ud i origami og andre finurligheder. Helt præcist hvad Rie vil udfordre os med, ved vi i skrivende stund ikke. Men kedeligt bliver det vist ikke.

Medbring:
1. Saks
2. Blyant og viskelæder
3. Lineal (30 cm)
4. Hobbykniv
5. Hvis muligt en skæreplade.

Lukket for tilmelding